Acústica Medio Ambiental

Realitzem estudis d’impacte acústic d’activitats amb problemes de generar soroll molest al veïnatge.

Mitjançant mesuraments acústics amb equips de precisió homologats, es fa un estudi detallat de la situació inicial i si cal i es projecten solucions pel compliment de la normativa vigent.